Garanti

Garanti

15 YILLIK CALİSCO MESKEN GARANTİSİ

Bu garanti diğer yasal garantilerle beraber uygulanır. Doğal taş atölye işçiliği genel kurallarının yanı sıra ürüne özel işleme-imalat ve montaj kurallarına uyulması kaydıyla,montaj gününden itibaren ortaya çıkabilecek üretim hatalarına karşılık, Calisco Kuvars Yüzeyler (Alternatif Mermer ve Madencilik A.Ş.), ürüne garanti vermektedir.Oluşan hatanın üretim hatasından mı yoksa kullanım, taşıma veya montaj hatasından mı kaynaklandığı hususunda nihai karar yetkisi Calisco Kuvars Yüzeyler uhdesindedir. Bu garanti meskeninize kalıcı olarak montajı yapılmış olan kusurlu ürünün onarım veya değiştirilmesine yöneliktir.Onarım veya değiştirme kararı tek ve yalnızca Calisco’ nun takdirindedir. Bu 15 yıllık mesken garantisi yalnızca tek ailenin kullanımına tahsis edilmiş olan meskenin,montaj sırasındaki malikine tanınan bir haktır. Tek bir ferdin veya ailenin kullanımına tahsis olunacak şekildeyeni inşa edilen bir meskene kalıcı olarak ürünün montajının yapılmış olması durumunda bu garanti meskeni satınalan ilk sahibinin yararlanabileceği bir haktır.

15 Yıl

GARANTİ KOŞULLARI

Bu garanti 1 Ağustos 2016’ tan sonra montajı yapılmış olan ürünlere uygulanır.

Bu garanti yalnızca Calisco Kuvars Yüzeyler’ e uygulanır, Calisco Kuvars Yüzeyler dışında herhangi bir başka markaya ait olan diğer kuvars yüzey malzemeleri de dahil olmak üzere bir başka marka adı altında üretilen veya sağlanan ürünlere uygulanmaz.Calisco müşterisinin garanti hakkını güvence altına almak için levhaların arkasını markalamaktadır. Bu garanti yalnızca arka yüzeyinde Calisco markası taşıyan levhalardan uygulaması yapılan ürünleri kapsar.

Bu garanti, yalnızca tek bir ferdin veya ailenin meskeninin kapalı alanına kalıcı olarak uygulanmış ve ilk uygulandığı yerden başka bir yere taşınmamış Calisco Kuvars Yüzeyler malzemelerine uygulanır. Montaj sırasında veya sonrasında seçtiğiniz ürünün rengini, tonunu, dokusunu veya bitmiş halini beğenmediğinize karar verirseniz bu durum garanti kapsamında yer almaz. Uygulamasını yaptıracağınız ürünlerde kullanılacak levhaları işçilik öncesinde mutlaka görmeniz tavsiye edilir.

Mülk sahibinin meskunu olmadığı hiçbir mesken bu garanti kapsamında yer almaz.

Bedeli tamamen ödenmemiş malzeme ve/veya hizmetler bu garanti kapsamında yer almaz.

Bu garanti yalnızca Calisco Bakım ve Kullanım Kılavuzuna uygun şekilde bakımı ve kullanımı yapılmış ürünlere uygulanır. Calisco Bakım ve Kullanım Kılavuzu www.calisco.com.tr adresinden edinilebilir.

Bu garanti çerçevesinde hizmet almak için,sorunun oluşmasından sonraki 30 gün içerisinde,sizin için Calisco lehvadan uygulama yapan, ürünü satın aldığınız şirkete başvurmalısınız.

Garanti uygulamasından yararlanmak için satınalmanın delili olarakmalikin adını belgeleyen orijinal faturanın bir kopyasını ve teslimat-montaj belgelerinibeyan etmeniz gerekmektedir. Bu beyandan sonra uygulamacınız sizi garantiden faydalandırmak amacıyla çalışmasına başlayabilecektir. Calisco ve yetkilileriyle ürünlerin incelenmesi konusunda işbirliği yapmanız ve bu garanti kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz konusunda yapacağımız çalışmalara yardım etmeye hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

Calisco Kuvars Yüzeyler yaşanan sorunun bir üretim hatasından kaynaklanması durumunda tümüyle kendi takdirinde olmak kaydıyla, en iyi sonucu elde etmek için, ürünü onarabilir veya değiştirebilir.Değiştirilecek ürün levha olarak karşılanır. Calisco kuvars kompoze taş levha üreticisi olduğu için yükümlülüğü levha ile sınırlıdır.Onarım veya değişim neticesinde tam bir renk eşleşmesi hiçbir zaman garanti edilemez. Bu garantiye ilişkin tüm kararlar sadece Calisco’ nun uhdesindedir. Hiçbir başka kurum ve kuruluş Calisco Kuvars Yüzeylerle ilgili olarak hiçbir garanti veya söz veremez.

İSTİSNALAR:

1. Bu garanti herhangi bir ticari amaçlı kullanımı kapsamaz. Ticari kullanımdan kasıt,sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, dükkan, mağazalar, kiralık gayrimenkuller, ofis veya herhangi bir işyeridir.
2. Bu garanti herhangi bir açık alana yapılmış uygulamada yer alan ürünü kapsamaz.
3. Bu garanti yer döşemesi yapılmış malzemeleri kapsamaz.
4. Bu garanti uygun olmayan kullanım veya kötü kullanımı kapsamaz. Uygun olmayan kullanım veya kötü kullanımdan kasıt sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte ürünün hor kullanılması, aşırı sıcaklıktan doğan hasarlar veya ölçüsüzce açık hava koşullarına maruz bırakma, fiziksel ve kimyasal kötüye kullanma ve uygun olmayan bakım ve kullanımdan doğan hasarlardır.
5. Bu garanti yonga atması veya diğer aşırı darbeden kaynaklanan hasarları kapsamaz.
6. Bu garanti çizilmeleri kapsamaz. Calisco çok sert bir malzemedir ve çizilme dayanımı yüksek olmakla birlikte çizilemez değildir. Uygun kullanım ve bakımın ayrılmaz bir parçası olarak kesme tahtası kullanılmalıdır.
7. Bu garanti doğal taş atölye işçiliği genel kurallarının yanı sıra ürüne özel işleme-imalat ve montaj kurallarına uyulmamasından kaynaklanan imalat ve montaj hatalarını kapsamaz. Uygunsuz imalat ve montaj hataları tümüyle imalatçı-atölyenin ve/veya montajı yapanın sorumluluğundadır.
8. Bu garanti imalat esnasında görünür durumda olup imalat süresince ortadan kaldırılamayan kusurları kapsamaz. İmalatçılar / Atölyeciler imalat öncesinde ve montaj öncesinde levhaları görsel kontrolden geçirmelidirler.
9. Bu garanti birleştirme yerlerinin görünümünü veya performansını, yapıştırıcıları vb. diğer yardımcı malzemeleri kapsamaz.Ürün bir kez monte edildikten sonra birleştirme yerlerinde ayrılma olması veya çatlak oluşmasının iki belli başlı nedeni; alt düzlemin veya dolabın kaydırılması veya hareket ettirilmesi ve ısıl şoktur. Isıl şok sıcak bir tencere, kap vb. veya herhangi bir nesne tezgahın üzerinde uzun bir süre bırakıldığında oluşabilir. Her zaman nihale kullanılmalıdır. Bu hususlar garanti kapsamına girmez, kullanıcının doğru bakım ve kullanımı alanına girer.
10. Bu garanti herhangi bir kimyasal hasarı kapsamaz
11. Bu garanti herhangi bir yaratıcı amaçla eğme ve bükme vb. işlemlerini kapsamaz.
12. Bu garanti herhangi bir şekilde kalınlığı inceltilmiş levhaları kapsamaz.
13. Bu garanti evye montajını kapsamaz.
14. Bu garanti mekanik bağlantı elemanlarının doğrudan malzeme üzerine uygulanmasını kapsamaz.
15. Bu garanti montajda yetersiz altlık takviye kullanılmasından kaynaklanabilecek hasarları kapsamaz.
16. Bu garanti kuru kesim veya parlatmadan oluşabilecek yonga atması veya çatlakları kapsamaz.
17. Bu garanti kenar detaylarında minimum gereksinimlerin karşılanmamasından kaynaklanabilecek yonga atması ve çatlakları kapsamaz.
18. Bu garanti birleşme yerinin doğru kesilmediği durumlarda gönyeli kenarları kapsamaz.
19. Bu garanti fabrikada yapılan yüzey parlatma işleminde bir değişiklik yapılması durumunu kapsamaz.
20. Bu garanti su ve elektrik tesisatı, fayans, dolap vb. gibi, garanti kapsamındaki Calisco ürününün onarılması veya değiştirilmesini gerektirecek durumları kapsamaz.
21. Bu garanti doğal kuvarsın renk, boyut, şekilve dağılım biçiminden kaynaklanan doğal değişkenlikleri veya zemin renginde yer alan doğal değişimleri kapsamaz.Bu unsurlar ürünün doğasından gelen eşsiz özellikleridir. Müşterilere, bayilere ve imalatçı atölyelere sağlanantaş numuneleri sadece örnektir ve evinize montajı yapılacak olan ürünün bire bir aynısı değildir.
22. Bu garanti ürün yüzeyinde yer alıp da on (10) kuruştan daha küçük olan benekleri kapsamaz. Belirli bir düzeyde benek üretim prosesinin doğasından gelen bir özelliktir ve ürünün yapısal bütünlüğünü etkilemez.
23. Caliscoyüzeyleri her levhanın arkasında markasına ve önemli ürün bilgilerini basmaktadır. Bu bilgilerin kaldırılması garantiyi geçersiz kılar.
24. Bu garanti imalatçı atölye ve/veya montajcı tarafından imalat ve/veya montaj sırasında işaretleme vb. amaçlı olarak ürünün parlak yüzeyine çizilen veya kazınan işaretlerden kaynaklanan kalıcı izleri ve/veya hasarları kapsamaz.

Calisco, doğal felaketler, inşaat yeri koşulları, mimari-mühendislik tasarımları, binanın oturması-hareket etmesi, terör hareketleri veya kazalardan kaynaklanan can kaybı, yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir. Caliscogaranti kapsamındaki ürünlerin, kullanımından veya kullanılamamasından doğan, sözleşmeye veya haksız fiile dayalı olarak tüm doğrudan, dolaylı, herhangi bir nedene bağlı, tesadüfi, özel, örnek teşkil eden veya cezai yaptırıma bağlı hiçbir ölüm, yaralanma veya hasardan sorumlu tutulamaz.

ÜSTTE YER ALAN CALİSCO’ NUN TAM VE EKSİKSİZ GARANTİSİDİR, SÖZLÜ VEYA YAZILI OLSUN DİĞER TÜM GARANTİ VEYA BEYANLARIN YERİNİ ALMAKTADIR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINDA AKSİNE BİR HÜKÜM BULUNMADIKÇA, ÜSTTE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLENLER DIŞINDA, CALİSCO’ YA İSNAT EDİLEN DİĞER TÜM GARANTİLER CALİSCO TARAFINDAN TANINMAMAKTADIR.